martes, 5 de enero de 2016

Tirorí, tirorí ...

Tirorí, tirorí sinyo rei jo estic açí
palles i garrofes per al seu rocí
casques i avellanes totes per a mi